Par mums

KAS MĒS ESAM?

“Duijndam International” – tā ir darbiekārtošanas aģentūra, kura kopš 2003. gada darbojas Polijā. Katru dienu mēs veiksmīgi savedam kopā darbiniekus un darba devējus. Mūsu specializācija – starpniecība sezonas un īstermiņa darbos Holandē. Mēs piedāvājam darbu daudzos ekonomikas sektoros, un mūsu priekšlikumus izvēlamies vadoties no Jūsu izglītības līmeņa un personības īpatnībām.

Mūsu firmā efektīvai komunikācijai ir ļoti svarīga loma, un, pateicoties ideju un pieredzes apmaiņai, kā arī skaidru mērķu uzstādīšanai, mēs zinām ko no mums gaida mūsu kandidāti un pasūtītāji. Mēs spējam nodrošināt profesionālas darba metodes, kas balstītas uz individuālu pieeju. Mūsu komandā strādā cilvēki, kuri runā poļu, angļu, holandiešu un vācu valodās. Mūsu rekrutētāji – ir savas nozares speciālisti, kuriem piemīt plašas zināšanas dažādās ekonomikas nozarēs un sfērās.

Mēs izceļamies ar plašu vakanču spektru – no vadošiem amatiem, caur speciālistiem, līdz funkcijām zemākos organizācijas līmeņos. Mēs sadarbojamies ar darba devējiem no dažādām ekonomikas nozarēm un sfērām, kuru vidū: administrācija, loģistika, transports, celtniecība un dārzkopība.

MŪSU VĒSTURE

Jau ir pagājuši 20 gadi kopš Karels Duindams pamanīja darba devēju nepieciešamību pēc labiem un elastīgiem kadru pakalpojumiem. Viņa darba metodes, kas balstās uz uzticēšanos, aizrautību un māku uzstādīt sev mērķus un tiekties pēc to realizācijas, īsā termiņā radīja pirmo pasūtījumu saņemšanu.

1997. gadā Vertingenē, Klreklaana ielā tika atvērts pirmais firmas ofiss ar nosaukumu “Uitzendbureau Karel Duijndam” (UKD). Ar laiku firma paplašinājās, radās vēl piecas filiāles Holandē un trīs Polijā. Firmas attīstības gaitā tikai mainīts tās nosaukums: Polijā – “Duijndam International”, Savukārt Holandē – “Duijndam Uitzendgroep”. Personāla politika joprojām ir neatņemama firmas stratēģijas sastāvdaļa. Mūsu klientu un kandidātu vajadzību apmierināšanu mēs izvirzām pirmajā vietā.

SERTIFIKĀTI UN PATNERI

Mūsu dalība daudzās speciālajās organizācijās un atbilstošas sertifikācijas esamība nodrošina cilvēkiem, kuri meklē darbu, objektīvu mūsu firmas atainojumu. Mēs cenšamies sniegt pakalpojumu maksimāli augsta līmenī, apzinīgi un profesionāli.

Polijā mēs pirmie tikām ierakstīti Darbiekārtošanas aģentūru valsts reģistrā, mums ir Nodarbinātības sociālās politikas ministrijas Sertifikāts Nr. 1.

Kopš 2004. gada mēs esam Nacionālā darba aģentūru konventa dalībnieks, kas  apliecina mūsu darbības, kas saistīta ar darbiekārtošanu, visaugstākos ētiski – profesionālos standartus.

MISIJA, VĪZIJA, MĒRĶI

Mūsu misija – savest kopā cilvēkus. Neatkarīgi no tā vai jūs meklējat darbu vai vēlaties pievienot savai komandai jaunus darbiniekus, “Duijndam” vienmēr tiecas pēc atbilstoša abu darba tirgus pušu interešu apvienojuma.

Nozīmīgi un motivēti darbinieki – ir nenovērtējami firmām un organizācijām. Atbilstība darbinieku un darba devēju vēlmēm – tas ir mūsu mērķis, pēc kura mēs pastāvīgi tiecamies ar milzīgu entuziasmu!

Neatkarīgi no ekonomiskās situācijas, firma “Duijndam” pastāvīgi attīstās. Pateicoties tam, daudzi pasūtītāji no dažādām sfērām un cilvēki, kuri meklē darbu, vēršas tieši mūsu aģentūrā. Mūsu firmas mērķis ir noturēt attīstības tendenci nākamajos gados.

JŪS MEKLĒJAT LABI APMAKSĀTU DARBU HOLANDĒ? REĢISTRĒJIETIES “DUIJNDAM SPACE”!